Een duurzame toekomst met zonne-energie

Hoe hard wordt er in Nederland aan de weg getimmerd als het gaat om een duurzame toekomst? Hoewel Nederland op economisch vlak een sterk ontwikkeld land is, blijkt dat Nederland toch nog niet zo goed scoort als we het hebben over de duurzame energievoorziening in ons land. Wist u bijvoorbeeld dat Nederland van de 27 Europese landen op de 24ste plek staat als het gaat om de productie van duurzame energie? Maar daar komt verandering in!

Revolutie in duurzame energie in Nederland

Robert van den Hoed, Lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam, beweert dat we in Nederland aan het begin staan van een revolutie in duurzame energie. De Nederlandse energievoorziening bestaat op het moment maar uit 4% duurzame energie. Er vinden ondertussen echter al veel positieve ontwikkelingen plaats in ons land die dit percentage de komende jaren flink in de lift zullen helpen en die tot een revolutie in duurzame energie zullen leiden. Zeker op het gebied van zonne-energie is er de laatste jaren al veel vooruitgang geboekt en deze tendens zal de komende jaren alleen maar sterker worden.

Aantal zonnepanelen groeide in 2012 met 200%

In 2012 groeide het aantal zonnepanelen in Nederland met meer dan 200%. Alle zonnepanelen samen hadden aan het einde van dat jaar een vermogen van 280 Megawatt en er werd in 2012 ongeveer 240 miljoen kWh zonnestroom opgewekt. Dit behelsde circa 0,22% van het totale stroomverbruik in Nederland. De verwachting is dat dit percentage over drie jaar tot 1% is gestegen. Maar er wordt natuurlijk ook al verder vooruitgekeken. Afhankelijk van het tempo waarin deze ontwikkeling zich zal blijven doorzetten zal tegen 2020 zonne-energie tussen de 3% en 6% van het totale stroomverbruik in Nederland kunnen behelzen.

Zonne-energie in Nederland steeds goedkoper

Een belangrijke ontwikkeling die tot een toename van de duurzame energievoorziening leidt, is het feit dat zonnepanelen in Nederland steeds goedkoper worden. Daarbij komt ook nog eens dat de energieprijzen van energie uit fossiele brandstoffen steeds maar blijven stijgen. Het wordt voor consumenten daarom steeds aantrekkelijker om zonnepanelen op hun dak te laten installeren. Wist u bijvoorbeeld dat geld investeren in zonnepanelen uiteindelijk drie keer meer oplevert dan wanneer u uw geld op een spaarrekening zet?

Draagt u ook bij aan een duurzame toekomst?

Steeds meer mensen zien in dat zonnepanelen een grote besparing op hun energiekosten kunnen betekenen en gelukkig zijn ook steeds meer mensen zich bewust van de noodzaak voor schone energie voor een duurzame toekomst. Door heel het land zijn er steeds meer zonne-energie experts actief en er worden op dit vlak steeds meer initiatieven genomen, zowel op landelijk als lokaal niveau. Waarom informeert u niet eens naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op uw woning?