Offerte voor bedrijfsdoorlichting

Geen enkele onderneming is volmaakt, bij iedere onderneming zijn punten te vinden die kunnen worden verbeterd of anders kunnen worden gedaan, althans dat is de gedachte, maar komt de gedachte ook overeen met de harde cijfers. Daar kan alleen achter worden gekomen door de onderneming door te lichten. Je geeft bij bedrijfsdoorlichting enerzijds een oordeel aan de hand van kale cijfers en anderzijds kijk je naar de dieper liggen achtergronden en het verband tussen de cijfers en de achtergronden. Geen bedrijfsadviseur zal aanraden verbeterpunten door te voeren op basis van alleen getallen.

De eerste fase

Mocht je besluiten het heft in eigen handen te nemen en zelf de onderneming door te lichten, dan kun je gebruik maken van twee stappen. De eerste stap heeft betrekking op de huidige situatie, die dient als uitgangspunt, hieronder vallen meerdere punten.
Kijk naar de winst- en verliescijfers, dit geeft een reëel beeld over de situatie van de onderneming. Hoe is de kostenstructuur van de onderneming en van de producten opgebouwd en welke producten presteren naar verwachting en welke niet? Hoe efficiënt zijn de bedrijfsprocessen binnen de onderneming, zijn er grote pijnpunten of worden er juist veel positieve mogelijkheden gezien? Dit zijn allemaal vragen die bij de eerste stap beantwoord moeten worden.

De tweede fase

Bij de tweede stap moet naar andere punten worden gekeken, deze stap is met name gericht op de toekomst, dus op verbeteringen. Als eerst wordt gekeken naar de missie, visie en strategie. Daarna wordt de concurrentie beoordeeld, wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling en wordt de relatie met klanten en toeleveranciers in kaart gebracht. Daarnaast moet je aan leidinggevenden vragen, welke mogelijkheden zij zien, deze vraag moet je ook stellen aan de mensen op de werkvloer en niet te vergeten ook aan derden.
Uiteindelijk moet je na de tweede stap komen met maatregelen en voorstellen die leiden tot verbeteringen. Mogelijk moeten ook nieuwe doelstellingen geformuleerd worden.

Adviesbureau inschakelen

Het is natuurlijk goed mogelijk dat je niet in staat bent zelf de onderneming door te lichten, dan kan je een adviesbureau inschakelen. Er zijn specifieke adviesbureaus die zich bezighouden met de bovenstaande materie, een voorbeeld van zo’n adviesbureau is Consultant op Maat. Consultant op Maat is gevestigd in de buurt van Arnhem, maar is landelijk georiënteerd. Voor een gratis en vrijblijvende offerte kun je www.consultant-lean-six-sigma.nl bezoeken.