Verbouwen? Zorg voor een bouwvergunning!

In veel gevallen is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voor uw verbouwingswerkzaamheden. Zorg dat u vroegtijdig de juiste informatie hierover inwint met betrekking tot uw specifieke situatie. Uw verbouwingsplan moet bijvoorbeeld ook passen binnen de bestemmingsplannen van de gemeente. Hier vindt u alvast de belangrijkste informatie over verbouwen en bouwvergunningen.

De nieuwe omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in het leven geroepen en heeft allerlei oudere vergunningen vervangen, namelijk de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning. Dit alles valt nu onder het begrip de omgevingsvergunning. Het VROM heeft deze nieuwe vergunning ingesteld om het vergunningenbeleid op het gebied van wonen, ruimte en milieu te vereenvoudigen. De regels zijn soepeler geworden. De omgevingsvergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Er bestaat ondertussen ook al een omgevingsloket online, waar u onder meer snel kunt controleren of er voor uw verbouwing een vergunning nodig is.

Hoe langt duurt het aanvragen van een vergunning?

U wilt uiteraard het liefst zo snel mogelijk met uw verbouwing of aanbouw aan de slag, daarom is het belangrijk dat u op tijd werk maakt van de eventuele omgevingsvergunning die u nodig hebt. Het hele proces van aanvragen en de goedkeuring kan namelijk nogal wat tijd in beslag nemen. De gemeente dient in de meeste gevallen binnen acht weken nadat uw aanvraag binnen is een besluit te nemen over uw vergunningaanvraag. In sommige situaties is er een nog langere procedure nodig, bijvoorbeeld wanneer u veel ingrijpende verbouwingen wilt uitvoeren die nogal wat consequenties hebben voor het bestemmingsplan of wanneer uw woning wordt aangemerkt als rijksmonument. Bij deze langere procedures dient de gemeente binnen zes maanden een besluit te nemen.

Wacht met bouwen tot uw vergunning onherroepelijk is

Wanneer de gemeente u de vergunning heeft toegekend, kunt u helaas nog niet meteen aan de slag gaan met uw verbouwingsplannen. Wacht eerst tot uw omgevingsvergunning onherroepelijk is. Wat houdt dit in? Nadat de gemeente u de vergunning heeft gegeven kunnen belanghebbenden nog tot zes weken na het toekennen van de vergunning bezwaar maken. Wordt er bezwaar gemaakt, bijvoorbeeld door uw buren, dan heeft de gemeente daarna nog zes weken de tijd om het bezwaar goed te keuren of af te keuren. Stel dat u al aan het bouwen bent geslagen en het bezwaar op uw vergunning wordt goedgekeurd, dan kunt u alsnog alles weer afbreken. De kosten die u hiervoor hebt gemaakt zijn voor uw eigen rekening.