Bouwplannen? Zorg voor een goede ondergrond!

Voor alles geldt dat een goede basis essentieel is en dat geldt al helemaal wanneer we het hebben over bouwwerkzaamheden. Er kan niet zomaar op elke ondergrond gebouwd worden, daar zijn hele goede en uitgebreide voorbereidingen voor nodig. Zo is het laten uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk om te kunnen bepalen welke grondwerken en welke soort fundering er nodig is voor uw bouwplannen.

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Hebt u plannen om te gaan bouwen, dan is het heel belangrijk dat u weet of de ondergrond wel geschikt is voor uw bouwplannen. Voordat u aan de bouw van uw nieuwe woning begint, is het noodzakelijk dat u een bodemonderzoek laat uitvoeren. Dit onderzoek vormt bovendien een onderdeel van de vergunningsprocedure. Het onderzoek zal uitwijzen of de ondergrond niet vervuild is en of de ondergrond genoeg draagkracht heeft voor de bouwwerkzaamheden die u op het oog hebt. Wordt er vervuiling aangetroffen, dan dienen er eerst saneringsmaatregelen genomen te worden voordat u kunt gaan bouwen.

Draagkracht van de ondergrond en fundering

Aan de hand van een bodemonderzoek wordt de draagkracht van de ondergrond bepaald, zodat u hier de fundering op kunt afstemmen. De fundering van uw woning is ontzettend belangrijk. Wanneer deze niet goed is afgestemd op de draagkracht van de ondergrond, kunt u na verloop van tijd te kampen krijgen met vervelende problemen als ongelijke zettingen en verzakkingen. Deze kunnen soms zelfs zo ernstig worden dat het huis onbewoonbaar wordt verklaard. Dat wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen! Het is heel belangrijk om de eigenschappen van de ondergrond te kennen. Zo is het belangrijk om te weten welke soort grondlagen erin voorkomen, wat de dikte en het verloop van de grondlagen is, wat de mechanische kenmerken van de ondergrond zijn en op welke diepte er grondwater aanwezig is.

Fundering voorbereiden voor nieuwbouw

Na een grondig onderzoek van de ondergrond kunt u de expertise en het vakmanschap van een gespecialiseerd grondwerkbedrijf inroepen voor het voorbereiden van de fundering van uw nieuwbouw. Een dergelijk bedrijf beschikt naast de juiste kennis en vaardigheden ook over de juiste materialen om deze klus succesvol uit te voeren. Voor het uitgraven van een fundering is bijvoorbeeld een professionele graafmachine nodig die op verschillende breedtes en dieptes kan graven. Wilt u kelders onder uw nieuwe woning, dan is een mobiele kraan onmisbaar. Uw grondwerkbedrijf voert niet alleen de nodige graafwerkzaamheden uit, maar kan er ook voor zorgen dat de afgegraven grond wordt afgevoerd.

Verbouwen? Zorg voor een bouwvergunning!

In veel gevallen is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voor uw verbouwingswerkzaamheden. Zorg dat u vroegtijdig de juiste informatie hierover inwint met betrekking tot uw specifieke situatie. Uw verbouwingsplan moet bijvoorbeeld ook passen binnen de bestemmingsplannen van de gemeente. Hier vindt u alvast de belangrijkste informatie over verbouwen en bouwvergunningen.

De nieuwe omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in het leven geroepen en heeft allerlei oudere vergunningen vervangen, namelijk de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning. Dit alles valt nu onder het begrip de omgevingsvergunning. Het VROM heeft deze nieuwe vergunning ingesteld om het vergunningenbeleid op het gebied van wonen, ruimte en milieu te vereenvoudigen. De regels zijn soepeler geworden. De omgevingsvergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Er bestaat ondertussen ook al een omgevingsloket online, waar u onder meer snel kunt controleren of er voor uw verbouwing een vergunning nodig is.

Hoe langt duurt het aanvragen van een vergunning?

U wilt uiteraard het liefst zo snel mogelijk met uw verbouwing of aanbouw aan de slag, daarom is het belangrijk dat u op tijd werk maakt van de eventuele omgevingsvergunning die u nodig hebt. Het hele proces van aanvragen en de goedkeuring kan namelijk nogal wat tijd in beslag nemen. De gemeente dient in de meeste gevallen binnen acht weken nadat uw aanvraag binnen is een besluit te nemen over uw vergunningaanvraag. In sommige situaties is er een nog langere procedure nodig, bijvoorbeeld wanneer u veel ingrijpende verbouwingen wilt uitvoeren die nogal wat consequenties hebben voor het bestemmingsplan of wanneer uw woning wordt aangemerkt als rijksmonument. Bij deze langere procedures dient de gemeente binnen zes maanden een besluit te nemen.

Wacht met bouwen tot uw vergunning onherroepelijk is

Wanneer de gemeente u de vergunning heeft toegekend, kunt u helaas nog niet meteen aan de slag gaan met uw verbouwingsplannen. Wacht eerst tot uw omgevingsvergunning onherroepelijk is. Wat houdt dit in? Nadat de gemeente u de vergunning heeft gegeven kunnen belanghebbenden nog tot zes weken na het toekennen van de vergunning bezwaar maken. Wordt er bezwaar gemaakt, bijvoorbeeld door uw buren, dan heeft de gemeente daarna nog zes weken de tijd om het bezwaar goed te keuren of af te keuren. Stel dat u al aan het bouwen bent geslagen en het bezwaar op uw vergunning wordt goedgekeurd, dan kunt u alsnog alles weer afbreken. De kosten die u hiervoor hebt gemaakt zijn voor uw eigen rekening.

Nieuw woon- en winkelcomplex Den Haag

Namens Züblin Nederland is Knijnenburg in het hart van Den Haag bezig met de sloop van een aantal flatwoningen en andere gebouwen van Defensie die nog afstammen van de jaren vijftig. Dit is natuurlijk een beetje oud en dit zal niet meer zo functioneren als dat de bedoeling is.

Sloopwerk

Als dit sloop- en grondwerk allemaal gedaan is tegenover het stadhuis, zullen zij beginnen met het bouwen van iets heel anders. Er komt hier namelijk een woon- en winkelcomplex, genaamd Amadeus. Binnenkort zal er in de Bouwkuip een werkvloer voor de betonvlechters gestort. Amadeus krijgt veertien verdiepingen en een totale hoogte van zeker 51 meter. De eerste drie lagen die er in het gebouw plaatsvinden, zullen gereserveerd zijn voor alle winkels die in dit complex willen komen. Boven deze drie lagen zullen er elf lagen met woningen komen Dit gehele complex is ontworpen door Bedaux de Brouwer.

Bouwlagen

De eerste twee bouwlagen zullen worden voorzien van acht meter hoge glazen winkelpuien, dit zal zeker voor een zeer opmerkelijk accent gaan zorgen. Ook de appartementen die er bovenop komen zullen ruim voorzien worden van ramen. Het complex dat hier komt te staan wordt vernoemd naar
de componist Wolfgang Amadeus Mozart die in 1766 Den Haag bezocht en hij verbleef op precies dezelfde plek als waar wij nu het Amadeus gaan bouwen. De bedoeling van de oplevering is dat de winkels in mei 2014 opgeleverd worden en de woningen moeten later in dit jaar gaan volgen. Nu is het nog maar hopen dat alles goed via de planning gaat en dat Den Haag straks weer een prachtig nieuwe woon- en winkelcomplex erbij heeft.