Een aannemer inhuren voor een verbouwing

Wanneer je het huis gaat verbouwen, door bijvoorbeeld een aanbouw te realiseren, is dit vaak een grote klus, wat je ook slechts 1 keer in je leven laat doen. Daarom is het belangrijk om je voorafgaande de verbouwing goed te orienteren naar de mogelijkheden en ook op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast moet je ook op zoek naar een bedrijf die de verbouwing voor jou kan uitvoeren. Voordat er ook maar één schep in de grond gaat, zullen er een hoop keuzes gemaakt moeten worden. Bij het kiezen van de aannemer is er veel verschil tussen aannemers. Kiest u voor een groot bedrijf dat meerdere vestigingen heeft in Nederland, of misschien juist voor een lokaal bedrijf zoals een aannemer Stampersgat? Het is sowieso verstandig om van te voren meerdere offertes aan te vragen zodat je vergelijkingsmateriaal hebt en verschillende offertes naast elkaar kan leggen.

Aannemers

Bij het verbouwen van je woning, is het vaak noodzakelijk om een aannemer in te schakelen. Aannemers zijn gespecialiseerde bedrijven die bouwwerkzaamheden uitvoeren en coördineren.

Voorbereiding bij verbouwing

Voordat de verbouwing gaat beginnen, is het belangrijk om vast te stellen wat je persoonlijke wensen zijn. Daarnaast moet je je afvragen of deze wensen te realiseren zijn en in je budget passen. Wanneer je weet dat jouw wensen gerealiseert kunnen worden binnen het budget, dan is de volgende stap om dit op papier te zetten en duidelijk in kaart te bregen. Daarna kun je naar een aannemer op zoek.

Het kan ook zijn dat je de verbouwing dusdanig wilt laten maken dat deze goed aansluit bij de rest van de woning. Het kan voorvallen dat het daarom nodig is om een architect in te schakelen, die jouw wensen goed op papier kan uitwerken. Met dit materiaal kun je uiteindelijk ook makkelijker een bouwvergunning krijgen omdat je zo kunt aantonen wat de exacte plannen zijn.

Ga je vervolgens op zoek naar een aannemer, dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar een Bouwgarant aannemer. Hierdoor bent u verzekerd van goed werk dat onder de juiste omstandigheden wordt verricht. Het zoeken naar een aannemer is vrij eeenvoudig. Op het internet zijn ontzettend veel bouwbedrijven te vinden, daarnaast is het natuurlijk ook slim om bij vrienden en familie na te vragen of zij ervaring hebben met goede aannemers. Vraag altijd bij meerdere aannemers een offerte aan, zodat je weet waar de verschillen tussen verschillende aannemers zitten zowel in prijs als in kundigheid.

Governance code ‘Veiligheid in de bouw’

In het begin van 2014 hebben vijf grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek in het bijzijn van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ getekend. Hierbij gaan opdrachtnemers en opdrachtgevers samenwerken om de veiligheidscultuur in hun eigen organisatie te verbeteren om zo voor de gehele sector als voorbeeld te dienen.

Ongevallen tijdens werk en na oplevering

Er zijn in de sector ontzettend veel ongevallen op de werkvloer. De ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering wanneer er bijvoorbeeld constructiefouten zijn. Uit gegevens van de Inspectie SZW en het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is gebleken dat er tussen 2008 en 2011 1464 ongevallen met werknemers in de bouw zijn geweest. In drie jaar tijd vielen er in de bouw 49 doden door ongevallen met werknemers. Op bouwterreinen komen er jaarlijks gemiddeld vijf mensen om het leven, daarnaast zijn er tientallen die door ongelukken zoals een val van een ladder of steiger blijvend letsel oplopen.

Ook na de bouw kunnen gebouwen aanzienlijke bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Zo kunnen er bijvoorbeeld veiligheidsgebreken in de constructie worden aangetroffen, of gebrek aan controle op bijvoorbeeld legionellabesmetting of gebrekkige brandveiligheid. Meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid geeft aan dat het om jaarlijks rond de 20.000 constructieve bouwfouten gaat!

“Je werkt hier veilig of je werkt hier niet”

Het initiatief van de sector: “je werkt hier veilig of je werkt hier niet” werd door minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van harte gesteund. Dit motto wordt ook in andere bedrijfstakken zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en de bouw ook steeds meer nagestreefd. Minister Blok geeft aan dat het een uitstekende zaak is dat zowel opdrachtgevers als opdrachtneemrs in de bouw, infrastructuur en installatietechniek zelf initatieven nemen om de veiligheidscultuur in de sector aanzienlijk te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van veiligheid op de werkvloer is natuurlijk ook de bedrijfshulpverlening. Voor het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer is het van uiterst belang dat er ten alle tijden iemand aanwezig is die kan reageren in geval van calamiteiten. Een bedrijfshulpverlener is iemand die wordt opgeleid door speciale opleiders zoals veiligheids-trainingen.nl om in dergelijke situaties op te treden.

De Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’

Door het tekenen van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ nemen bedrijven hun verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving. Dit gaan zij doen door de veiligheidscultuur en prestaties te verbeteren, de keten te versterken, scholing, van elkaar te leren en standaardisatie toe te passen. De bedrijven geven daarbij aan dat zij actief en openbaar verantwoording over hun veiligheidsinspanningen zullen doen door bijvoorbeeld artikelen op hun websites of in hun jaarverslaggeving te publiceren.

Bouwplannen? Zorg voor een goede ondergrond!

Voor alles geldt dat een goede basis essentieel is en dat geldt al helemaal wanneer we het hebben over bouwwerkzaamheden. Er kan niet zomaar op elke ondergrond gebouwd worden, daar zijn hele goede en uitgebreide voorbereidingen voor nodig. Zo is het laten uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk om te kunnen bepalen welke grondwerken en welke soort fundering er nodig is voor uw bouwplannen.

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Hebt u plannen om te gaan bouwen, dan is het heel belangrijk dat u weet of de ondergrond wel geschikt is voor uw bouwplannen. Voordat u aan de bouw van uw nieuwe woning begint, is het noodzakelijk dat u een bodemonderzoek laat uitvoeren. Dit onderzoek vormt bovendien een onderdeel van de vergunningsprocedure. Het onderzoek zal uitwijzen of de ondergrond niet vervuild is en of de ondergrond genoeg draagkracht heeft voor de bouwwerkzaamheden die u op het oog hebt. Wordt er vervuiling aangetroffen, dan dienen er eerst saneringsmaatregelen genomen te worden voordat u kunt gaan bouwen.

Draagkracht van de ondergrond en fundering

Aan de hand van een bodemonderzoek wordt de draagkracht van de ondergrond bepaald, zodat u hier de fundering op kunt afstemmen. De fundering van uw woning is ontzettend belangrijk. Wanneer deze niet goed is afgestemd op de draagkracht van de ondergrond, kunt u na verloop van tijd te kampen krijgen met vervelende problemen als ongelijke zettingen en verzakkingen. Deze kunnen soms zelfs zo ernstig worden dat het huis onbewoonbaar wordt verklaard. Dat wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen! Het is heel belangrijk om de eigenschappen van de ondergrond te kennen. Zo is het belangrijk om te weten welke soort grondlagen erin voorkomen, wat de dikte en het verloop van de grondlagen is, wat de mechanische kenmerken van de ondergrond zijn en op welke diepte er grondwater aanwezig is.

Fundering voorbereiden voor nieuwbouw

Na een grondig onderzoek van de ondergrond kunt u de expertise en het vakmanschap van een gespecialiseerd grondwerkbedrijf inroepen voor het voorbereiden van de fundering van uw nieuwbouw. Een dergelijk bedrijf beschikt naast de juiste kennis en vaardigheden ook over de juiste materialen om deze klus succesvol uit te voeren. Voor het uitgraven van een fundering is bijvoorbeeld een professionele graafmachine nodig die op verschillende breedtes en dieptes kan graven. Wilt u kelders onder uw nieuwe woning, dan is een mobiele kraan onmisbaar. Uw grondwerkbedrijf voert niet alleen de nodige graafwerkzaamheden uit, maar kan er ook voor zorgen dat de afgegraven grond wordt afgevoerd.

Verbouwen? Zorg voor een bouwvergunning!

In veel gevallen is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voor uw verbouwingswerkzaamheden. Zorg dat u vroegtijdig de juiste informatie hierover inwint met betrekking tot uw specifieke situatie. Uw verbouwingsplan moet bijvoorbeeld ook passen binnen de bestemmingsplannen van de gemeente. Hier vindt u alvast de belangrijkste informatie over verbouwen en bouwvergunningen.

De nieuwe omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in het leven geroepen en heeft allerlei oudere vergunningen vervangen, namelijk de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning. Dit alles valt nu onder het begrip de omgevingsvergunning. Het VROM heeft deze nieuwe vergunning ingesteld om het vergunningenbeleid op het gebied van wonen, ruimte en milieu te vereenvoudigen. De regels zijn soepeler geworden. De omgevingsvergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Er bestaat ondertussen ook al een omgevingsloket online, waar u onder meer snel kunt controleren of er voor uw verbouwing een vergunning nodig is.

Hoe langt duurt het aanvragen van een vergunning?

U wilt uiteraard het liefst zo snel mogelijk met uw verbouwing of aanbouw aan de slag, daarom is het belangrijk dat u op tijd werk maakt van de eventuele omgevingsvergunning die u nodig hebt. Het hele proces van aanvragen en de goedkeuring kan namelijk nogal wat tijd in beslag nemen. De gemeente dient in de meeste gevallen binnen acht weken nadat uw aanvraag binnen is een besluit te nemen over uw vergunningaanvraag. In sommige situaties is er een nog langere procedure nodig, bijvoorbeeld wanneer u veel ingrijpende verbouwingen wilt uitvoeren die nogal wat consequenties hebben voor het bestemmingsplan of wanneer uw woning wordt aangemerkt als rijksmonument. Bij deze langere procedures dient de gemeente binnen zes maanden een besluit te nemen.

Wacht met bouwen tot uw vergunning onherroepelijk is

Wanneer de gemeente u de vergunning heeft toegekend, kunt u helaas nog niet meteen aan de slag gaan met uw verbouwingsplannen. Wacht eerst tot uw omgevingsvergunning onherroepelijk is. Wat houdt dit in? Nadat de gemeente u de vergunning heeft gegeven kunnen belanghebbenden nog tot zes weken na het toekennen van de vergunning bezwaar maken. Wordt er bezwaar gemaakt, bijvoorbeeld door uw buren, dan heeft de gemeente daarna nog zes weken de tijd om het bezwaar goed te keuren of af te keuren. Stel dat u al aan het bouwen bent geslagen en het bezwaar op uw vergunning wordt goedgekeurd, dan kunt u alsnog alles weer afbreken. De kosten die u hiervoor hebt gemaakt zijn voor uw eigen rekening.

Einde van de slechte huizenmarkt in zicht

Volgens vele makelaars zal het niet lang meer duren voordat de huisprijzen niet meer zullen dalen. Vereniging Eigen Huis en de Rabobank weten bijna wel zeker dat er in 2014 een einde zal komen aan de lange dalingen van de huizenprijzen. Zij zeggen dat er een duidelijk keerpunt is dat zal zorgen dat de huizenprijzen langzaam weer gaan stijgen.

Meerdere bieders

“We krijgen de laatste paar weken steeds meer huizen waar meerdere bieders het tegen elkaar op gaan nemen. Het begint er weer op te lijken dat de mensen weer geld overhouden, dat is in jaren niet voorgekomen door de crisis. In mei 2013 hebben we meer huizen verkocht dan in het jaar 2012, het lijkt eindelijk te gaan keren.” Aldus een makelaar uit Amsterdam.

Vooruitzichten worden beter

In het begin van maart stelde het CBP al dat de bodem van de huizenprijzen eindelijk in zicht is. Afgelopen maand heeft zelfs ING na Vereniging Eigen Huis en de Rabobank gezegd, dat de huizenprijzen inderdaad zijn laagste punt bereikt heeft. Ook al lijkt het weer beter te gaan met de huizenmarkt. Toch zal het nog enige tijd gaan duren voordat de huizenmarkt weer op het oude niveau terug is.

De bouw, grote profijt van betere huizenmarkt

Wanneer bovenstaande gerealiseerd gaat worden zal dit niet alleen gunstig zijn voor de makelaars. Ook de bouwsector zit al lang te wachten op een betere huizenmarkt. Alle bouwsectoren verkeren momenteel in zwaar weer. Schilders, bouwbedrijven maar ook stukadoors gaan profiteren van een betere huizenmarkt.

Open dag Markthal Rotterdam

Ook dit jaar weer op de Dag van de Bouw heeft de in aanbouw zijnde Markthal Rotterdam vele bezoekers getrokken. Mensen die hier interesse in hebben kunnen op de bouw gaan kijken hoe en wat er allemaal gebeurt, denk hierbij aan de vorderingen die de bouw maakt. Ook kunnen zij vragen stellen en leuke interessante weetjes te horen krijgen.

De bouw

De bouw van de Markthal Rotterdam in het Laurenskwartier was al in 2009 gestart met het maken van de parkeergarage. Nu 4 jaar later zijn ze al aangekomen op de achtste etage van het gebouw. De woonlagen van dit grote pand worden met behulp van zogeheten tunnelkistsysteem gebouwd. Bij de traditionele bouwmethode wordt dit allemaal anders gedaan. Het tunnelkistsysteem zorgt ervoor dat de daken en de wanden in het gehele pand veel sterker en efficiënter kunnen worden gebouwd.

Verkoop

Het bouwen van 1 etage duurt voor de aannemer maar anderhalve week. Al snel was het een feit dat de contouren van het gebouw steeds zichtbaarder werden. De Markthal Rotterdam moet volgens plan af zijn op 30 september 2014. De verkoop van de woningen start iets eerder dan normaal, dit zal dan ook eind juni van start gaan. De Dag van de Bouw trok landelijk veel meer mensen aan dan het vorig jaar deed. Dit jaar waren er maar liefst 125.000 mensen op zaterdag, dit waren er 10.000 meer dan het jaar hiervoor. In Rotterdam kon met onder andere terecht bij bouwprojecten zoals het nieuwe stadskantoor aan de Meent, de nieuwe markthal bij de Binnenrotte en de nieuwe parkeergarage bij Kralingse Zoom.