Verbouwen

Governance code ‘Veiligheid in de bouw’

In het begin van 2014 hebben vijf grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek in het bijzijn van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ getekend. Hierbij gaan opdrachtnemers en opdrachtgevers samenwerken om de veiligheidscultuur in hun eigen organisatie te verbeteren om zo voor de gehele sector als voorbeeld te dienen.

Ongevallen tijdens werk en na oplevering

Er zijn in de sector ontzettend veel ongevallen op de werkvloer. De ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering wanneer er bijvoorbeeld constructiefouten zijn. Uit gegevens van de Inspectie SZW en het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is gebleken dat er tussen 2008 en 2011 1464 ongevallen met werknemers in de bouw zijn geweest. In drie jaar tijd vielen er in de bouw 49 doden door ongevallen met werknemers. Op bouwterreinen komen er jaarlijks gemiddeld vijf mensen om het leven, daarnaast zijn er tientallen die door ongelukken zoals een val van een ladder of steiger blijvend letsel oplopen.

Ook na de bouw kunnen gebouwen aanzienlijke bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Zo kunnen er bijvoorbeeld veiligheidsgebreken in de constructie worden aangetroffen, of gebrek aan controle op bijvoorbeeld legionellabesmetting of gebrekkige brandveiligheid. Meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid geeft aan dat het om jaarlijks rond de 20.000 constructieve bouwfouten gaat!

“Je werkt hier veilig of je werkt hier niet”

Het initiatief van de sector: “je werkt hier veilig of je werkt hier niet” werd door minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van harte gesteund. Dit motto wordt ook in andere bedrijfstakken zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en de bouw ook steeds meer nagestreefd. Minister Blok geeft aan dat het een uitstekende zaak is dat zowel opdrachtgevers als opdrachtneemrs in de bouw, infrastructuur en installatietechniek zelf initatieven nemen om de veiligheidscultuur in de sector aanzienlijk te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van veiligheid op de werkvloer is natuurlijk ook de bedrijfshulpverlening. Voor het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer is het van uiterst belang dat er ten alle tijden iemand aanwezig is die kan reageren in geval van calamiteiten. Een bedrijfshulpverlener is iemand die wordt opgeleid door speciale opleiders zoals veiligheids-trainingen.nl om in dergelijke situaties op te treden.

De Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’

Door het tekenen van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ nemen bedrijven hun verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving. Dit gaan zij doen door de veiligheidscultuur en prestaties te verbeteren, de keten te versterken, scholing, van elkaar te leren en standaardisatie toe te passen. De bedrijven geven daarbij aan dat zij actief en openbaar verantwoording over hun veiligheidsinspanningen zullen doen door bijvoorbeeld artikelen op hun websites of in hun jaarverslaggeving te publiceren.