Bouwplannen? Zorg voor een goede ondergrond!

Voor alles geldt dat een goede basis essentieel is en dat geldt al helemaal wanneer we het hebben over bouwwerkzaamheden. Er kan niet zomaar op elke ondergrond gebouwd worden, daar zijn hele goede en uitgebreide voorbereidingen voor nodig. Zo is het laten uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk om te kunnen bepalen welke grondwerken en welke soort fundering er nodig is voor uw bouwplannen.

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Hebt u plannen om te gaan bouwen, dan is het heel belangrijk dat u weet of de ondergrond wel geschikt is voor uw bouwplannen. Voordat u aan de bouw van uw nieuwe woning begint, is het noodzakelijk dat u een bodemonderzoek laat uitvoeren. Dit onderzoek vormt bovendien een onderdeel van de vergunningsprocedure. Het onderzoek zal uitwijzen of de ondergrond niet vervuild is en of de ondergrond genoeg draagkracht heeft voor de bouwwerkzaamheden die u op het oog hebt. Wordt er vervuiling aangetroffen, dan dienen er eerst saneringsmaatregelen genomen te worden voordat u kunt gaan bouwen.

Draagkracht van de ondergrond en fundering

Aan de hand van een bodemonderzoek wordt de draagkracht van de ondergrond bepaald, zodat u hier de fundering op kunt afstemmen. De fundering van uw woning is ontzettend belangrijk. Wanneer deze niet goed is afgestemd op de draagkracht van de ondergrond, kunt u na verloop van tijd te kampen krijgen met vervelende problemen als ongelijke zettingen en verzakkingen. Deze kunnen soms zelfs zo ernstig worden dat het huis onbewoonbaar wordt verklaard. Dat wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen! Het is heel belangrijk om de eigenschappen van de ondergrond te kennen. Zo is het belangrijk om te weten welke soort grondlagen erin voorkomen, wat de dikte en het verloop van de grondlagen is, wat de mechanische kenmerken van de ondergrond zijn en op welke diepte er grondwater aanwezig is.

Fundering voorbereiden voor nieuwbouw

Na een grondig onderzoek van de ondergrond kunt u de expertise en het vakmanschap van een gespecialiseerd grondwerkbedrijf inroepen voor het voorbereiden van de fundering van uw nieuwbouw. Een dergelijk bedrijf beschikt naast de juiste kennis en vaardigheden ook over de juiste materialen om deze klus succesvol uit te voeren. Voor het uitgraven van een fundering is bijvoorbeeld een professionele graafmachine nodig die op verschillende breedtes en dieptes kan graven. Wilt u kelders onder uw nieuwe woning, dan is een mobiele kraan onmisbaar. Uw grondwerkbedrijf voert niet alleen de nodige graafwerkzaamheden uit, maar kan er ook voor zorgen dat de afgegraven grond wordt afgevoerd.