/var/www/clients/client10739/web45345/web/
Linux srv040020.webreus.net 3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 20:13:58 UTC 2018 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/clients/client10739/web45345/web/wp-mail.php
<?php
/**
 * Gets the email message from the user's mailbox to add as
 * a WordPress post. Mailbox connection information must be
 * configured under Settings > Writing
 *
 * @package WordPress
 */

/** Make sure that the WordPress bootstrap has run before continuing. */
require(dirname(__FILE__) . '/wp-load.php');

/** This filter is documented in wp-admin/options.php */
if ( ! apply_filters( 'enable_post_by_email_configuration', true ) )
	wp_die( __( 'This action has been disabled by the administrator.' ), 403 );

$mailserver_url = get_option( 'mailserver_url' );

if ( 'mail.example.com' === $mailserver_url || empty( $mailserver_url ) ) {
	wp_die( __( 'This action has been disabled by the administrator.' ), 403 );
}

/**
 * Fires to allow a plugin to do a complete takeover of Post by Email.
 *
 * @since 2.9.0
 */
do_action( 'wp-mail.php' );

/** Get the POP3 class with which to access the mailbox. */
require_once( ABSPATH . WPINC . '/class-pop3.php' );

/** Only check at this interval for new messages. */
if ( !defined('WP_MAIL_INTERVAL') )
	define('WP_MAIL_INTERVAL', 300); // 5 minutes

$last_checked = get_transient('mailserver_last_checked');

if ( $last_checked )
	wp_die(__('Slow down cowboy, no need to check for new mails so often!'));

set_transient('mailserver_last_checked', true, WP_MAIL_INTERVAL);

$time_difference = get_option('gmt_offset') * HOUR_IN_SECONDS;

$phone_delim = '::';

$pop3 = new POP3();

if ( !$pop3->connect( get_option('mailserver_url'), get_option('mailserver_port') ) || !$pop3->user( get_option('mailserver_login') ) )
	wp_die( esc_html( $pop3->ERROR ) );

$count = $pop3->pass( get_option('mailserver_pass') );

if( false === $count )
	wp_die( esc_html( $pop3->ERROR ) );

if( 0 === $count ) {
	$pop3->quit();
	wp_die( __('There doesn&#8217;t seem to be any new mail.') );
}

for ( $i = 1; $i <= $count; $i++ ) {

	$message = $pop3->get($i);

	$bodysignal = false;
	$boundary = '';
	$charset = '';
	$content = '';
	$content_type = '';
	$content_transfer_encoding = '';
	$post_author = 1;
	$author_found = false;
	foreach ($message as $line) {
		// Body signal.
		if ( strlen($line) < 3 )
			$bodysignal = true;
		if ( $bodysignal ) {
			$content .= $line;
		} else {
			if ( preg_match('/Content-Type: /i', $line) ) {
				$content_type = trim($line);
				$content_type = substr($content_type, 14, strlen($content_type) - 14);
				$content_type = explode(';', $content_type);
				if ( ! empty( $content_type[1] ) ) {
					$charset = explode('=', $content_type[1]);
					$charset = ( ! empty( $charset[1] ) ) ? trim($charset[1]) : '';
				}
				$content_type = $content_type[0];
			}
			if ( preg_match('/Content-Transfer-Encoding: /i', $line) ) {
				$content_transfer_encoding = trim($line);
				$content_transfer_encoding = substr($content_transfer_encoding, 27, strlen($content_transfer_encoding) - 27);
				$content_transfer_encoding = explode(';', $content_transfer_encoding);
				$content_transfer_encoding = $content_transfer_encoding[0];
			}
			if ( ( $content_type == 'multipart/alternative' ) && ( false !== strpos($line, 'boundary="') ) && ( '' == $boundary ) ) {
				$boundary = trim($line);
				$boundary = explode('"', $boundary);
				$boundary = $boundary[1];
			}
			if (preg_match('/Subject: /i', $line)) {
				$subject = trim($line);
				$subject = substr($subject, 9, strlen($subject) - 9);
				// Captures any text in the subject before $phone_delim as the subject
				if ( function_exists('iconv_mime_decode') ) {
					$subject = iconv_mime_decode($subject, 2, get_option('blog_charset'));
				} else {
					$subject = wp_iso_descrambler($subject);
				}
				$subject = explode($phone_delim, $subject);
				$subject = $subject[0];
			}

			/*
			 * Set the author using the email address (From or Reply-To, the last used)
			 * otherwise use the site admin.
			 */
			if ( ! $author_found && preg_match( '/^(From|Reply-To): /', $line ) ) {
				if ( preg_match('|[a-z0-9_.-]+@[a-z0-9_.-]+(?!.*<)|i', $line, $matches) )
					$author = $matches[0];
				else
					$author = trim($line);
				$author = sanitize_email($author);
				if ( is_email($author) ) {
					/* translators: Post author email address */
					echo '<p>' . sprintf(__('Author is %s'), $author) . '</p>';
					$userdata = get_user_by('email', $author);
					if ( ! empty( $userdata ) ) {
						$post_author = $userdata->ID;
						$author_found = true;
					}
				}
			}

			if ( preg_match( '/Date: /i', $line ) ) { // of the form '20 Mar 2002 20:32:37 +0100'
				$ddate = str_replace( 'Date: ', '', trim( $line ) );
				$ddate = preg_replace( '!\s*\(.+\)\s*$!', '', $ddate );	// remove parenthesised timezone string if it exists, as this confuses strtotime
				$ddate_U = strtotime( $ddate );
				$post_date = gmdate( 'Y-m-d H:i:s', $ddate_U + $time_difference );
				$post_date_gmt = gmdate( 'Y-m-d H:i:s', $ddate_U );
			}
		}
	}

	// Set $post_status based on $author_found and on author's publish_posts capability
	if ( $author_found ) {
		$user = new WP_User($post_author);
		$post_status = ( $user->has_cap('publish_posts') ) ? 'publish' : 'pending';
	} else {
		// Author not found in DB, set status to pending. Author already set to admin.
		$post_status = 'pending';
	}

	$subject = trim($subject);

	if ( $content_type == 'multipart/alternative' ) {
		$content = explode('--'.$boundary, $content);
		$content = $content[2];

		// Match case-insensitive content-transfer-encoding.
		if ( preg_match( '/Content-Transfer-Encoding: quoted-printable/i', $content, $delim) ) {
			$content = explode($delim[0], $content);
			$content = $content[1];
		}
		$content = strip_tags($content, '<img><p><br><i><b><u><em><strong><strike><font><span><div>');
	}
	$content = trim($content);

	/**
	 * Filters the original content of the email.
	 *
	 * Give Post-By-Email extending plugins full access to the content, either
	 * the raw content, or the content of the last quoted-printable section.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param string $content The original email content.
	 */
	$content = apply_filters( 'wp_mail_original_content', $content );

	if ( false !== stripos($content_transfer_encoding, "quoted-printable") ) {
		$content = quoted_printable_decode($content);
	}

	if ( function_exists('iconv') && ! empty( $charset ) ) {
		$content = iconv($charset, get_option('blog_charset'), $content);
	}

	// Captures any text in the body after $phone_delim as the body
	$content = explode($phone_delim, $content);
	$content = empty( $content[1] ) ? $content[0] : $content[1];

	$content = trim($content);

	/**
	 * Filters the content of the post submitted by email before saving.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param string $content The email content.
	 */
	$post_content = apply_filters( 'phone_content', $content );

	$post_title = xmlrpc_getposttitle($content);

	if ($post_title == '') $post_title = $subject;

	$post_category = array(get_option('default_email_category'));

	$post_data = compact('post_content','post_title','post_date','post_date_gmt','post_author','post_category', 'post_status');
	$post_data = wp_slash($post_data);

	$post_ID = wp_insert_post($post_data);
	if ( is_wp_error( $post_ID ) )
		echo "\n" . $post_ID->get_error_message();

	// We couldn't post, for whatever reason. Better move forward to the next email.
	if ( empty( $post_ID ) )
		continue;

	/**
	 * Fires after a post submitted by email is published.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param int $post_ID The post ID.
	 */
	do_action( 'publish_phone', $post_ID );

	echo "\n<p><strong>" . __( 'Author:' ) . '</strong> ' . esc_html( $post_author ) . '</p>';
	echo "\n<p><strong>" . __( 'Posted title:' ) . '</strong> ' . esc_html( $post_title ) . '</p>';

	if(!$pop3->delete($i)) {
		echo '<p>' . sprintf(
			/* translators: %s: POP3 error */
			__( 'Oops: %s' ),
			esc_html( $pop3->ERROR )
		) . '</p>';
		$pop3->reset();
		exit;
	} else {
		echo '<p>' . sprintf(
			/* translators: %s: the message ID */
			__( 'Mission complete. Message %s deleted.' ),
			'<strong>' . $i . '</strong>'
		) . '</p>';
	}

}

$pop3->quit();
Coded by : TrenggalekTeam
juli 2017 - Offerteparadijs

Archives

Monthly Archive for: ‘juli, 2017’

 • Keuken

  De keuken vervangen of renoveren?

  De keuken vervangen of renoveren? Een verouderde keuken kun je renoveren, maar je kunt er ook voor kiezen om de keuken volledig te laten vervangen. Een keuken met kleine beschadigingen en minimale slijtage hoeft niet vervangen te worden, maar een verouderde keuken met grote beschadigingen …

  Read More
 • Tuinman

  Een boomhut in je tuin: leuk voor de kids én voor jezelf

  Een boomhut in je tuin: leuk voor de kids én voor jezelf Je wil de kinderen stimuleren zo veel mogelijk lekker buiten te spelen. Om de kids naar buiten te krijgen, moet je hen in de buitenruimte wel iets te bieden hebben. Je kunt een …

  Read More
 • Rijk

  Essent zorgt voor correctie energierekening huishoudens met zonnepanelen

  Essent zorgt voor correctie energierekening huishoudens met zonnepanelen Over 2016 hebben sommige klanten van energieleverancier Essent en dochteronderneming Energiedirect.nl geen korting op de energiebelasting gekregen. Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft uitgerekend dat het gemiddeld gaat om een bedrag 370 euro. Essent en Energiedirect.nl hebben de …

  Read More
 • Zonne Energie

  De Digitale energie

  De Digitale energie Energiebedrijven in Nederland weten zichzelf best goed te verkopen. De markt is vrij open en energieleveranciers gaan elkaar te lijf met lage prijzen en cashbacks als je klant wordt. Toch laten energieleveranciers een groot deel van de markt liggen door wel te …

  Read More
 • Zonne Energie

  Energie en zonuren

  Energie en zonuren Het gemiddelde aantal zonuren per jaar gaat al jaren gestaag omhoog in Nederland. Dat is in juni 2017 weer heel duidelijk geworden. Voor mensen met zonnepanelen op het dak is het niet alleen puffen en zweten, maar levert de extra zonneschijn ook …

  Read More
 • Isolatie1

  Energieverbruik in Nederland moet omlaag

  Energieverbruik in Nederland moet omlaag Na een lange periode van onderhandelen hebben De ministeries van Economische zaken en Binnenlandse zaken samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Uneto-VNI, besloten dat het energieverbruik in de bebouwde omgeving omlaag moet. Het doel is …

  Read More