/var/www/clients/client10739/web45345/web/
Linux srv040020.webreus.net 3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 20:13:58 UTC 2018 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/clients/client10739/web45345/web/wp-activate.php
<?php
/**
 * Confirms that the activation key that is sent in an email after a user signs
 * up for a new site matches the key for that user and then displays confirmation.
 *
 * @package WordPress
 */

define( 'WP_INSTALLING', true );

/** Sets up the WordPress Environment. */
require( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' );

require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );

if ( !is_multisite() ) {
	wp_redirect( wp_registration_url() );
	die();
}

$valid_error_codes = array( 'already_active', 'blog_taken' );

list( $activate_path ) = explode( '?', wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) );
$activate_cookie = 'wp-activate-' . COOKIEHASH;

$key  = '';
$result = null;

if ( isset( $_GET['key'] ) && isset( $_POST['key'] ) && $_GET['key'] !== $_POST['key'] ) {
	wp_die( __( 'A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email.' ), __( 'An error occurred during the activation' ), 400 );
} elseif ( ! empty( $_GET['key'] ) ) {
	$key = $_GET['key'];
} elseif ( ! empty( $_POST['key'] ) ) {
	$key = $_POST['key'];
}

if ( $key ) {
	$redirect_url = remove_query_arg( 'key' );

	if ( $redirect_url !== remove_query_arg( false ) ) {
		setcookie( $activate_cookie, $key, 0, $activate_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );
		wp_safe_redirect( $redirect_url );
		exit;
	} else {
		$result = wpmu_activate_signup( $key );
	}
}

if ( $result === null && isset( $_COOKIE[ $activate_cookie ] ) ) {
	$key  = $_COOKIE[ $activate_cookie ];
	$result = wpmu_activate_signup( $key );
	setcookie( $activate_cookie, ' ', time() - YEAR_IN_SECONDS, $activate_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );
}

if ( $result === null || ( is_wp_error( $result ) && 'invalid_key' === $result->get_error_code() ) ) {
	status_header( 404 );
} elseif ( is_wp_error( $result ) ) {
	$error_code = $result->get_error_code();

	if ( ! in_array( $error_code, $valid_error_codes ) ) {
		status_header( 400 );
	}
}

if ( is_object( $wp_object_cache ) )
	$wp_object_cache->cache_enabled = false;

// Fix for page title
$wp_query->is_404 = false;

/**
 * Fires before the Site Activation page is loaded.
 *
 * @since 3.0.0
 */
do_action( 'activate_header' );

/**
 * Adds an action hook specific to this page.
 *
 * Fires on {@see 'wp_head'}.
 *
 * @since MU
 */
function do_activate_header() {
	/**
	 * Fires before the Site Activation page is loaded.
	 *
	 * Fires on the {@see 'wp_head'} action.
   *
   * @since 3.0.0
   */
  do_action( 'activate_wp_head' );
}
add_action( 'wp_head', 'do_activate_header' );

/**
 * Loads styles specific to this page.
 *
 * @since MU
 */
function wpmu_activate_stylesheet() {
	?>
	<style type="text/css">
		form { margin-top: 2em; }
		#submit, #key { width: 90%; font-size: 24px; }
		#language { margin-top: .5em; }
		.error { background: #f66; }
		span.h3 { padding: 0 8px; font-size: 1.3em; font-weight: bold; }
	</style>
	<?php
}
add_action( 'wp_head', 'wpmu_activate_stylesheet' );
add_action( 'wp_head', 'wp_sensitive_page_meta' );

get_header( 'wp-activate' );
?>

<div id="signup-content" class="widecolumn">
	<div class="wp-activate-container">
	<?php if ( ! $key ) { ?>

		<h2><?php _e('Activation Key Required') ?></h2>
		<form name="activateform" id="activateform" method="post" action="<?php echo network_site_url('wp-activate.php'); ?>">
			<p>
			  <label for="key"><?php _e('Activation Key:') ?></label>
			  <br /><input type="text" name="key" id="key" value="" size="50" />
			</p>
			<p class="submit">
			  <input id="submit" type="submit" name="Submit" class="submit" value="<?php esc_attr_e('Activate') ?>" />
			</p>
		</form>

	<?php } else {
		if ( is_wp_error( $result ) && in_array( $result->get_error_code(), $valid_error_codes ) ) {
			$signup = $result->get_error_data();
			?>
			<h2><?php _e('Your account is now active!'); ?></h2>
			<?php
			echo '<p class="lead-in">';
			if ( $signup->domain . $signup->path == '' ) {
				printf(
				/* translators: 1: login URL, 2: username, 3: user email, 4: lost password URL */
					__( 'Your account has been activated. You may now <a href="%1$s">log in</a> to the site using your chosen username of &#8220;%2$s&#8221;. Please check your email inbox at %3$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%4$s">reset your password</a>.' ),
					network_site_url( 'wp-login.php', 'login' ),
					$signup->user_login,
					$signup->user_email,
					wp_lostpassword_url()
				);
			} else {
				printf(
				/* translators: 1: site URL, 2: site domain, 3: username, 4: user email, 5: lost password URL */
					__( 'Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.' ),
					'http://' . $signup->domain,
					$signup->domain,
					$signup->user_login,
					$signup->user_email,
					wp_lostpassword_url()
				);
			}
			echo '</p>';
		} elseif ( $result === null || is_wp_error( $result ) ) {
			?>
			<h2><?php _e( 'An error occurred during the activation' ); ?></h2>
			<?php if ( is_wp_error( $result ) ) : ?>
				<p><?php echo $result->get_error_message(); ?></p>
			<?php endif; ?>
			<?php
		} else {
			$url = isset( $result['blog_id'] ) ? get_home_url( (int) $result['blog_id'] ) : '';
			$user = get_userdata( (int) $result['user_id'] );
			?>
			<h2><?php _e('Your account is now active!'); ?></h2>

			<div id="signup-welcome">
				<p><span class="h3"><?php _e('Username:'); ?></span> <?php echo $user->user_login ?></p>
				<p><span class="h3"><?php _e('Password:'); ?></span> <?php echo $result['password']; ?></p>
			</div>

			<?php if ( $url && $url != network_home_url( '', 'http' ) ) :
				switch_to_blog( (int) $result['blog_id'] );
				$login_url = wp_login_url();
				restore_current_blog();
				?>
				<p class="view"><?php
					/* translators: 1: site URL, 2: login URL */
					printf( __( 'Your account is now activated. <a href="%1$s">View your site</a> or <a href="%2$s">Log in</a>' ), $url, esc_url( $login_url ) );
				?></p>
			<?php else: ?>
				<p class="view"><?php
					/* translators: 1: login URL, 2: network home URL */
					printf( __( 'Your account is now activated. <a href="%1$s">Log in</a> or go back to the <a href="%2$s">homepage</a>.' ), network_site_url( 'wp-login.php', 'login' ), network_home_url() );
				?></p>
			<?php endif;
		}
	}
	?>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
	var key_input = document.getElementById('key');
	key_input && key_input.focus();
</script>
<?php get_footer( 'wp-activate' );
Coded by : TrenggalekTeam
juli 2017 - Offerteparadijs

Archives

Monthly Archive for: ‘juli, 2017’

 • Keuken

  De keuken vervangen of renoveren?

  De keuken vervangen of renoveren? Een verouderde keuken kun je renoveren, maar je kunt er ook voor kiezen om de keuken volledig te laten vervangen. Een keuken met kleine beschadigingen en minimale slijtage hoeft niet vervangen te worden, maar een verouderde keuken met grote beschadigingen …

  Read More
 • Tuinman

  Een boomhut in je tuin: leuk voor de kids én voor jezelf

  Een boomhut in je tuin: leuk voor de kids én voor jezelf Je wil de kinderen stimuleren zo veel mogelijk lekker buiten te spelen. Om de kids naar buiten te krijgen, moet je hen in de buitenruimte wel iets te bieden hebben. Je kunt een …

  Read More
 • Rijk

  Essent zorgt voor correctie energierekening huishoudens met zonnepanelen

  Essent zorgt voor correctie energierekening huishoudens met zonnepanelen Over 2016 hebben sommige klanten van energieleverancier Essent en dochteronderneming Energiedirect.nl geen korting op de energiebelasting gekregen. Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft uitgerekend dat het gemiddeld gaat om een bedrag 370 euro. Essent en Energiedirect.nl hebben de …

  Read More
 • Zonne Energie

  De Digitale energie

  De Digitale energie Energiebedrijven in Nederland weten zichzelf best goed te verkopen. De markt is vrij open en energieleveranciers gaan elkaar te lijf met lage prijzen en cashbacks als je klant wordt. Toch laten energieleveranciers een groot deel van de markt liggen door wel te …

  Read More
 • Zonne Energie

  Energie en zonuren

  Energie en zonuren Het gemiddelde aantal zonuren per jaar gaat al jaren gestaag omhoog in Nederland. Dat is in juni 2017 weer heel duidelijk geworden. Voor mensen met zonnepanelen op het dak is het niet alleen puffen en zweten, maar levert de extra zonneschijn ook …

  Read More
 • Isolatie1

  Energieverbruik in Nederland moet omlaag

  Energieverbruik in Nederland moet omlaag Na een lange periode van onderhandelen hebben De ministeries van Economische zaken en Binnenlandse zaken samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Uneto-VNI, besloten dat het energieverbruik in de bebouwde omgeving omlaag moet. Het doel is …

  Read More